Kontakt

M&M Iskra Kontakt

Sjedište:

Sportsko rekreativno društvo korektivne gimnastike “M&M ISKRA”
Vasa Raičkovića broj 2b
81000 Podgorica Crna Gora

Sportski trener društva “M&M ISKRA”
Diplomirani menadžer u sportu i trener aikida – 4. dan aikido majstor
Predsjenica i sekretar društva “M&M ISKRA” ,
fizioterapeut (SSS IV stepen), diplomirani Wellness terapeut, diplomirani instruktor u sportu joge (sertifikovana za rad sa starijim osobama, jogu u pripremi trudnica za porođaj, korporativnu jogu, meditaciju i joga energoterapiju)
– Licenca Crnogorskog saveza sportkske rekreacije “Sport za sve”
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u oblasti sporta
– Licenca Crnogorskog saveza sportkske rekreacije “Sport za sve”
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u oblasti sporta
Janko Burić
Telefon: +38269 202 956
Milanka Žarković
E-mail: milanka.zarkovic@gmail.com
Telefon:
+38267 241 785